ПРО КОМПАНІЮ


Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті» успішно здійснює страхову діяльність на страховому ринку України з 26 грудня 2003 року. Компанія пропонує універсальні страхові послуги, які включають як програми страхового захисту для приватних осіб, так і комплексні програми захисту бізнесу. Компанія володіє 17 ліцензіями, виданих Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг, серед яких 13 ліцензій - на здійснення добровільних видів страхування і 4 ліцензії - на здійснення обов’язкових видів страхування.
Страхова компанія «Ліберті» пропонує повний набір страхових послуг, які орієнтовані на інтереси клієнтів, в тому числі: автострахування, страхування майна, страхування відповідальності перед третіми особами, страхування подорожуючих осіб, страхування від нещасних випадків, а також комплексне обслуговування корпорати8них клієнтів.
Розвиток страхової компанії здійснюється в напрямку збільшення обсягів страхових послуг, покращення їх якості, розробки та впровадження нових унікальних страхових програм. У найближчі роки Страхова компанія «Ліберті» планує значно збільшити свою долю на ринках роздрібного та корпоративного страхування.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ    


Схематичне зображення структури власності    )

Відомості про власників істотної участі в ПрАТ Страхова компанія Ліберті станолм на 14.06.2021р.    )

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності ПрАТ Страхова компанія Ліберті станом на 14.06.2021р.    )

СПИСОК ЛІЦЕНЗІЙ ТА ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ

Прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів 02.11.2021р. (час початку зборів: «10» год. «00» хв.)
На позачергових загальних зборах акціонерів 02.11.2021р. прийнято рішення звернутися до Національного банку України
(із заявою про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ    )


Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)    
Ліцензія АГ № 569062 від 16.07.2009 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Ліцензія АГ № 569063 від 12.04.2007 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Ліцензія АГ № 569064 від 12.04.2007 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Ліцензія АГ № 569065 від 16.07.2009 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування від вогневих розиків та ризиків стихійних явищ
Ліцензія АГ № 569066 від 12.04.2007 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування залізничного транспорту
Ліцензія АГ № 569067 від 10.12.2009 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування інвестицій
Ліцензія АГ № 569068 від 16.07.2009 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування кредитів ( в т. ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
Ліцензія АГ № 569069 від 12.04.2007 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування майна ( крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

Ліцензія АГ № 569070 від 12.04.2007 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами
Ліцензія АГ № 569073 від 12.04.2007 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування фінансових ризиків
Ліцензія АГ № 569075 від 12.04.2007 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування від нещасних випадків
Ліцензія AE №522750 від 18.03.2015 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )

Добровільне страхування медичних витрат
Ліцензія АЕ №522749 від 18.03.2015 року, безстрокова (ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ    )


Обовязкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів
на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Ліцензія АГ № 569071 від 16.07.2009 року, безстрокова


Обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспотрі
Ліцензія АГ № 569072 від 16.07.2009 року, безстрокова


Обов`язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
ЛЛіцензія АГ № 569074 від 16.07.2009 року, безстрокова


Обовязкове страхування цивільної відповідальності субєкта господарювання за шкоду,
яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки

Ліцензія АГ № 569076 від 16.07.2009 року, безстрокова


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 27.04.2018р.    


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 14.08.2018р.    

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІДПОВІДНО ДО пп2 част.4 ст.35 ЗУ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА" СТАНОМ НА 24.07.2018    

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14.08.2018    


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВі ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 04.02.2019р.    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.01.2019р.    

ПрАТ Страхова компанія Ліберті оголошує конкурс з обрання суб'єкта аудиторської діяльності    

Порядок проведення конкурсу з відбору субєктів аудиторської діяльності    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (04.02.2019р.)    

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 25.02.2019р.    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 29.04.2019р.    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до пп.2 част.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (29.04.2019р.)    

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 рік    

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік    

Річна інформація емітента за 2018 рік    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 25.06.2019р.    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 01.10.2019р.    

Інформація для акціонерів ПрАТ «СК «Ліберті» відповідно до пп.2 част.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.09.2019р.    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 20.01.2020р.    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до пп.2 част.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»    

ПрАТ Страхова компанія Ліберті оголошує конкурс з обрання суб'єкта аудиторської діяльності 2020р.    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.01.2020р.    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 27.01.2020р.    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до пп.2 част.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.01.2020р.    

Особлива інформація від 24.01.2020р.    

Особлива інформація від 27.01.2020р.    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 29.05.2020р. о 10.00    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до пп.2 част.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 29.05.2020р. о 17.00    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до пп.2 част.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.05.2020    

Особлива інформація емітента 29.05.2020р.    

Спростування особливої інформації, розміщеної 29.05.2020р.    

Особлива інформація 29.05.2020р.    

Особлива інформація 29.05.2020р.    

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів 19.06.2020р.    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до пп.2 част.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.06.2020р.    

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2019 рік.    

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2019 рік.    

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пп.5-9 ч.3 ст.40-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за 2019 рік.    

Особлива інформація 19.06.2020р.    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 29.09.2020 о 14.00    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 29.09.2020 о 17.00    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до пп.2 ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.09.2020.»    

Особлива інформація емітента 29.09.2020р.    

Особлива інформація емітента 30.09.2020р.    

Річна інформація емітента за 2019 рік    

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ    

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 18.12.2020р.    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до підпункту 2 частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 30.11.2020р.    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.12.2020р.    

Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів 20.01.2021р.    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до підпункту 2 частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 31.12.2020р.    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.01.2021р.    

Особлива інформація від 21.01.2021р.    

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 29.04.2021р.    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до підпункту 2 частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 18.03.2021р.    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.04.2021р.    

Звіт про корпоративне управління за 2020 рік.    

Фінансова звітність ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за 2020 рік.    

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ Страхова компанія Ліберті за рік, що закінчився 31.12.2020р.    

Консолідована фінансова звітність ПрАТ Страхова компанія Ліберті за 2020 рік.    

Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої звітності за рік, що закінчився 31.12.2020р.    

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 02.11.2021р. на 10:00    

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 02.11.2021р. на 17:00    

Інформація для акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» відповідно до підпункту 2 частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 06.10.2021р.    

    

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.10.2021р.    

Особлива інформація щодо виплати дивідендів від 11.11.2021р.    

Повідомлення про спростування розкритої недостовірної інформації 11.11.2021р.    

Особлива інформація щодо виплати дивідендів від 12.11.2021р.    

Проміжна звітність емітента цінних паперів за 4 квартал 2021р.    

Адреса: м. Київ, Броварський пр-т, 31/33.   Телефон/факс: +38 044 496 31 59 E-mail: info@sk-liberty.com.ua   
Час роботи компанії:
  понеділок, вівторок, середа, четвер з 09-00 до 18-00.
П’ятниця та передсвяткові дні – з 09-00 до 17-00. Субота, неділя та святкові дні - вихідний.
Обідня перерва з 13-00 до 14-00.
Усі матеріали цього сайту є об'єктами авторського права.
Забороняється копіювання, розповсюдження та будь-яке інше використання інформації
та об'єктів без письмової згоди власника.